Ulusal Kanal Canli izle

Ulusal Kanal Canli izle, ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalı olarak yayın yapmaktadır Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur’dur. Haber, kültür-sanat içerikli yayınlar yapar. Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Radyo ile aynı medya grubunun bir üyesidir. Ulusal Kanal, Vatan Partisi ve Doğu Perinçek’e yakınlığıyla bilinmektedir.

Tarihçe
1994 yılında İstanbul’un Kadıköy yakasında bir yerel TV kanalı olarak Yeditepe TV adıyla Yeditepe Üniversitesine ait Bedrettin Dalan tarafından kurularak yayın hayatına başladı. Nisan 1995’te, 3984 sayılı Radyo Televizyon Yasası çıktıktan sonra İstanbul Televizyonu olarak lisans aldı. Zamanın, Kablo TV yayını içinde yerini almasına rağmen, RTÜK ve Türk Telekom tarafından, Kablo TV yayınından çıkartıldı. Açılan davalarda, mahkemeler, Ulusal Kanal’ın 100.000 Amerikan Doları karşılığı satın aldığı kanalda yayın yapma hakkını iade etmesine rağmen, söz konusu kurumlar, mahkeme kararlarını uygulamayarak, Ulusal Kanal’ın Kablo TV yayınlarında yasal hakkının bir gereği olarak yer almasının önüne geçtiler.

Bu yaptırıma karşı açılan davalar sürmektedir. Ulusal Kanal, zaman içinde yatırım yaparak verici sayısını arttırdı ve 29 Ekim 2000 günü ilk kez İstanbul çapında yayına başladı. Şubat 2002’de uydu yayınına, Ağustos 2002’de de RTÜK’ün 25 Ocak 2003’te yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, Türkiye çapında yerel yayın yapma hakkına kavuştu. Hâlen, karasal yayın vericileri ağıyla Türkiye’nin 49 il sınırı içindeki 160 merkezine ve uydu yayınıyla da Avrupa, Asya ve Afrika’nın kuzeyini içine alan bir kapsama alanı içinde yayın yapmaktadır. Haber kanalı olarak yayın hayatını sürdüren Ulusal Kanal’ın en çok izlenen programları Doğu Perinçek ile Çıkış Yolu ve Prof. Dr. Emin Gürses ile İşin Aslı programlarıdır.

Ulusal Kanal Canli izle